Outplacement forløb i forbindelse med en afskedigelse beviser socialt ansvar

For et halvt års tid siden var jeg som chef for en HR-afdeling i den uheldige situation at skulle opsige fem af de ansatte i afdelingen. I den forbindelse vedtog vi også at investere i et såkaldt outplacement forløb for de fyrede medarbejdere. Dermed fik vi nemlig en mulighed for at give dem et bedst muligt afsæt for at komme videre med karrieren. Det følte vi, at vi havde en forpligtigelse til at gøre, fordi at vi faktisk var tilfredse med deres arbejde i virksomheden. I kølvandet på den ustabile økonomiske situation var vi i firmaet ikke desto mindre tvunget til at skære ned.

Et af mest centrale plusser ved at give samtlige af de opsagte ansatte et af disse outplacement forløb er uden tvivl, at vi også efter fyringerne har kunnet nyde godt af nogle flittige såvel som glade ansatte i afdelingen. Dertil har investeringen i outplacement for de medarbejdere, der blev ramt af en opsigelse ført til, at afdelingens andre ansatte har haft nemmere ved at acceptere de nye arbejdsopgaver efter fyringerne. Outplacement forløbene endte af den årsag med at være en måde at udvise en social ansvarsfølelse samt skabe grobund for en god stemning i en særdeles besværlig situation.

For de ansatte, som fik en opsigelse, har deres outplacement forløb tillige gjort en kæmpe forskel. Gennem opsigelsesperioden har de nemlig haft glæde af at få vejledning fra jobsøgningskonsulent fra et rekrutteringsfirma der ikke kun har hjulpet dem med at skrive den gode jobansøgning og kronologisk eller funktionsopdelt CV til stillinger, der passer til deres kvalifikationer. Outplacement konsulenten har også givet en kompetent individuel vejledning, der har sikret, at medarbejderne fik hjælp til at kortlægge deres kompetencer og fremtidige karrieremuligheder. Derfor har de følt sig klar til at lede efter nye jobs.

Skal du til at føre en fyringsrunde i dit firma ud i livet, eller er du som chef nødsaget til at afskedige en medarbejder? Uagtet årsagen til fyringen og omfanget af en eventuel fyringsrunde, er et vejledningsforløb ved en erfaren outplacement konsulent for samtlige af de pågældende ansatte en attraktiv investering for både organisationen og medarbejderne. Ud fra de positive oplevelser fra mit firma, vil jeg således anbefale, at man altid beslutter at budgettere med outplacement for de opsagte ansatte, når man siger farvel til personale.

Hvis du i stedet som ansat er er blevet ramt af en fyringsrunde, og har du svært ved at overskue, hvordan du skaffer et andet arbejde? Så vil det også være oplagt for dig at se på muligheden for, at firmaet vil hjælpe videre i dit arbejdsliv ved at betale for et outplacement forløb. I det øjemed kan din tillidsmand som udgangspunkt hjælpe dig med at få tilføjet et outplacement forløb i din opsigelsesperiode. På denne måde sikrer du dig nemlig et fantastisk afsæt for at bruge fyringen på en konstruktiv måde og sætte helt nye personlige ambitioner for din karriere.