En jobkonsulent med speciale i professionel outplacement samt projektansættelse

Er du i gang med at føre en fyringsrunde i din organisation ud i livet, eller er du måske nødt til at afskedige en enkelt ansat i organisationen? En eller anden dag får du måske brug for at afskedige en medarbejder. Men, hvordan foregår det? Det er her, at outplacement og projektansættelse kommer frem. Det indtræffer ved, at forløbet støtter dig og den opsagte gennem hele processen. Der vil ofte være talrige bevæggrunde for, at en arbejdsgiver må fyre noget af sit personale. I sommers befandt jeg mig som personaleansvarlig i en regnskabsafdeling i den uheldige situation at skulle opsige fem medarbejdere i min afdeling. Da fyringsrunden blev vedtaget, tog vi også en beslutning om at tilbyde projektansættelse & outplacement til de medarbejdere, der fik en opsigelse. På den måde fik vi nemlig muligheden for at give dem mod på at komme videre med deres karriere.

Adskillige arbejdspladser ønsker at muliggøre, at de opsagte ansatte får de mest optimale betingelser for så hurtigt som overhovedet muligt at komme videre på arbejdsmarkedet samt privat. Derudover har outplacement foruden projektansættelse forløbene for de medarbejdere, der fik en fyreseddel ført til, at afdelingens andre medarbejdere nemmere har accepteret den nye fordeling af opgaverne ifm. fyringsrunden. Outplacementforløbene endte derfor med at være en metode til at vise et ansvar for vores personale såvel som skabe fundamentet for en god afvikling i en meget svær proces. Den opsagte kollega får rådgivning fra en kompetent rekrutteringskonsulent under hele outplacementforløbet. Såfremt man bestiller en rådgiver med erfaring inden for projektansættelse foruden outplacement, får man en metode til at hjælpe de berørte ansatte når krisen kradser. Jobsøgningskonsulenten har derudover også bidraget med en gennemslagskraftig rådgivning, der har sikret, at de afskedigede ansatte fik en passende hjælp til at kortlægge deres kompetencer såvel som tænkelige muligheder på arbejdsmarkedet.