Månedsarkiv: juli 2014

Masser af fordele er en e-cigaret indehaver af

En elektronisk cigaret betegnes også som en e-cigaret - http://plusdamp.dk/, , hvilket er en erstatning for almindelige tobakscigaretter, men hvorfor burde man vælge en e-cigaret i stedet for en normal tobakscigaret? Der er en masse fortrin ved en e-cigaret, bl.a.: nul giftige tilsætningsstoffer plus tjære, ikke miljøskadelig, ej skadelig for andre mennesker, nul røg som følge af forbrænding af cigaretten, ingen fare ift. de kemiske reaktioner, ingen brandfare, ikke nogen fysisk afhængighed, lignende følelse af at inhalere plus ryge, må ”ryges” overalt stort set, stor pengebesparelse, ikke nogen misfarvning af tænder, nul gullige vægge plus gardiner i boligen, ingen dårlig ånde såvel som intet tobakslugtende tøj. En e-cigaret er produceret til at erstatte tobakscigaretterne, men ej med indholdet af skadelige stoffer som fx kuldioxid, tjære, bly, arsenik, cyanid, salpeter, formaldehyd, benzen, acetone, radon, DDT, polonium-210 m.m. En normal cigaret rummer i gennemsnit helt op til 4.000 stoffer, og heraf er flere af dem toksiske & kan fremkalde kræft. Det, som svarer til røg hos en normal cigaret i en e-cigaret består af damp, eventuelt. også med nikotin, hvilket er valgfrit, men det minder ret meget om cigaretrøg. En e-cigaret indeholder ikke nogen giftige stoffer, udover nikotin, og fordi e-cigaretter heller ikke er tobakforbrændende, så udsætter de ej andre personer for passiv rygning, og som følge deraf er e-cigaretterne ikke indbefattet af rygeloven. En e-cigaret kan på grund af det næsten bruges overalt, som f.eks. på arbejdspladser, cafeer, barer, hotelværelser og oven i købet i visse lufthavne & på nogle fly.

Tag træemballage i skikkelse af europaller i anvendelse og værn om miljøet

Når det kommer til transportindustrien, gælder det hovedsageligt om at optimere fragtvilkårene, således at processen bliver så nemt og samtidig kan ordnes hurtigst muligt. Derfor er det også meget betydningsfuldt at finde de bedst egnede paller af den årsag, at hver eneste type af palle råder over hver sine styrker.

I dette indlæg kigges der på såvel træemballage {jyskpalleimport.dk/page_control.asp?page_nbr=31} som fx europaller {jyskpalleimport.dk/page_control.asp?page_nbr=39&menu_nbr=25} som plastpaller {jyskpalleimport.dk/page_control.asp?page_nbr=42&menu_nbr=28}. Med henblik på det ombordværende gods og selve transporteringsmetoden, er det jo selvsagt ej alle former for paller, der er lige velegnede.

Den største fordel ved træemballage er, at naturen hjælpes af europaller. Europallerne er nemlig højst dyrebare som returpaller, fordi de kan genbenyttes af adskillige omgange, uden at kvaliteten falder. Hertil kommer desuden, at brug af træemballage nedbringer udledningen af kuldioxid sammenkædet med varetransport med næsten tredive %.

Derimod benyttes plastpaller typisk som engangspaller af den årsag, at de ej er så holdbare som europallerne. Til gengæld vejer de væsentligt mindre, og derfor egner de sig fremragende til lufttransport, hvor der er grænser for den tilladte vægt af gods. De besidder ydermere den styrke, at plastpaller i sammenligning med træemballage ikke bliver påvirket af vejrguderne, eftersom dvs., at de bibeholder den samme vægt og rumfang, uagtet hvad enten det regner, eller solen skinner.

Det er heller ej nødvendigt, at du udelader hensyn til naturen, kun af den årsag, at du vælger plastpaller. De bedste plastpaller laves nemlig af sprøjtestøbt plast, der er 100 % genbrugeligt. Om det er plastpaller eller europaller, der egner sig bedst til dit fragtbehov, er således helt overladt til dine præferencer.

Paller: Skal det være EUR-paller eller en europalle?

I tilfælde af, at det kommer til godstransportering, er der typisk uenighed vedrørende hvad, der er den mest effektive løsning. Nogle kan eksempelvis bedst lide skibe af en imponerende størrelse, hvorimod resten af forsamlingen sværger til luftfragtning. Gældende for alle uden undtagelse er imidlertid, at det uforstyrret af fragtningsmetoden er væsentligt at købe robuste paller » http://www.jyskpalleimport.dk/default.asp, i fantastisk kvalitet, på hvilke varerne kan stå under fragten. I denne forbindelse fremkommer dette dilemma: Er det EUR-paller » http://jyskpalleimport.dk/page_control.asp?page_nbr=33, eller en europalle » http://jyskpalleimport.dk/page_control.asp?page_nbr=32,, der er bedst…?

Ja, det er jævnligt temmelig besværligt at vurdere, fordi EUR-paller i bund og grund ligner en europalle. For at frembringe et eksempel er de begge blåstemplet af ISPM-15, hvilket betyder, at træpallerne er blevet tilført varme og godkendte ifølge de aktuelle påbud. Dette formindsker muligheden for, at du uden dit vidende kan komme til at overbragt smådyr under dække af dit gods.

Som hovedregel kan du anticipere, at din europalle kan holde til en lastvægt på 1,5 T. Er din last vægtigere, bør du imidlertid ej være bekymret. Det kan nemlig lade sig gøre at stable flere paller ovenpå hinanden og på den måde optrappe træpallernes vægttolerance. Tre paller vil således give en bærekraft på cirka fire og et halvt tons. Dog skal det ej være denne kvalitet, som forårsager, at du anvender en europalle i stedet for EUR-pallerne, da EUR-paller har en lignende tolerance og derudover, på linje med europallerne, er naturvenlige. Pallerne er jo rigtig værdifulde som returpaller, hvilket vil sige, at du i realiteten ”låner” pallerne og simpelthen har mulighed for at levere dem tilbage, så snart du har brugt dem.

Altså er der blot ét at ytre, og dette er, at du uanset din beslutning kan være 100 % sikker på at få stærke paller!